Hoe gaan wij te werk

 

Tijdens het intakegesprek maken wij kennis met elkaar. We zullen de verwachtingen uitspreken die je mag hebben van de bewindvoerder en wat het bewind inhoudt.

Wanneer je na het gesprek besluit om ons als bewindvoerder te kiezen en alle benodigde documenten aanwezig zijn, dienen we samen een verzoekschrift in bij de kantonrechter. Hierop volgt een uitnodiging voor een zitting van de rechtbank, die we samen zullen bijwonen. Tijdens de zitting neemt de rechter de beslissing of het beschermingsbewind wordt toegewezen. Een paar weken later ontvang je per post de beschikking en is het beschermingsbewind een feit. 

Wij melden aan alle instanties dat wij voortaan de financiële zaken regelen. Daarbij vragen wij hen om alle post naar ons toe te sturen. We openen een rekening op jouw naam waarop de inkomsten worden ontvangen en waarvan de uitgaven worden gedaan. Als het saldo op deze rekening toeneemt, openen wij een spaarrekening. Daarnaast wordt er een leefgeldrekening geopend met een pinpas zodat je zelf je leefgeld kunt beheren. Ook vragen wij de van toepassing zijnde voorzieningen aan, zoals huur- en zorgtoeslag, bijzondere bijstand etc. Als je in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen en waterschapslasten, dienen wij daarvoor ook een aanvraag in. Indien mogelijk vragen wij schuldhulpverlening aan. Dit alles verantwoorden wij bij de kantonrechter.

Postbus 4 | 6200 AA  Maastricht | T: 06 39303663 | M: info@bollemabewind.nl

             Maandag tot en met Donderdag van 10.30 uur tot 12.30 uur