Bewindvoering

Wanneer iemand om verschillende redenen niet meer voor zijn financiën kan zorgen, kan een belangenbehartiger worden benoemd. Deze belangenbehartiger wordt benoemd door de kantonrechter en bestaat in de vorm van een curator, bewindvoerder of mentor.

 
Wat is een bewindvoerder?

Een bewindvoerder wordt aangesteld als je je financiële zaken niet goed (meer) kunt regelen. Het geld en andere goederen van jouw worden door een bewindvoerder beheerd. De goederen worden onder bewind gesteld, niet de persoon zelf. Een bewindvoerder/bewind is minder ingrijpend dan iemand onder curatele stellen, je blijft bevoegd om zelf rechtsgeldige rechtshandelingen te verrichten.

 

Waarom bewindvoering?

Met een bewind wordt voorkomen dat anderen misbruik maken van jouw situatie.  Een bewindvoerder is er voor je als je lichamelijk of verstandelijk beperkt bent, psychische problemen hebt of als er schulden zijn of dreigen te ontstaan.

Als je verder nog vragen hebt, bijvoorbeeld: wie kan een aanvraag doen? Neem contact met ons op of kijk op:

 

Postbus 4 | 6200 AA  Maastricht | T: 06 39303663 | M: info@bollemabewind.nl

             Maandag tot en met Donderdag van 10.30 uur tot 12.30 uur